1. Informació General

PMer accedir a alguns continguts que ofereix el lloc web de juditteixidorpsicologa l’Usuari ha de proporcionar determinades dades de caràcter personal.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present Política de Privadesa, suposa la impossibilitat d’accedir a determinats continguts del lloc web.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de l’ús del lloc web referenciat, seran incorporades en dos fitxers el titular és Judit Teixidor Rovira, (des d’ara Educant en Positiu), amb CIF 77920026M i domicili a Barcelona i email info@juditteixidorpsicologa.com

2. Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades, exonerant Educant en Positiu de qualsevol responsabilitat al respecte.

L’Usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Educant en Positiu  procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són: Dades identificatives.
Adreces postals i electròniques.

3. Finalitats d’Ús

L’informem que per adequar els nostres serveis a les seves preferències i necessitats, les dades personals facilitades en el nostre lloc web, seran utilitzats, principalment, per:  atendre la seva sol·licitud i amb consentiment de l’interessat, enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

4. Comunicacions comercials

La direcció de correu electrònic facilitada per l’Usuari a Educant en Positiu serà utilitzada per a l’enviament de comunicacions comercials o no comercials i / o promocionals, bé sigui a través de l’correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent, atorgant l’Usuari consentiment exprés per a aquestes accions.

No obstant això, en qualsevol moment, els usuaris podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei, tal com s’indica en l’apartat “Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició” d’aquesta política de Privacitat

5. Cessió

S’informa l’usuari que les dades no seran cedides a terceres empreses llevat que sigui necessari per poder prestar-li el servei que se li té contractat o en aquells casos previstos per la Llei

6. Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari podrà exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei dirigint-se a “Educant en Positiu”, indicant com a referència “Drets ARCO LOPD”, bé per email a l’adreça info@juditteixidorpsicologa.com o per correu ordinari a Judit Teixidor Rovira c/Mèrida,5 1r4a 08030 Barcelona

Atès el caràcter confidencial de la informació, Un. No podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

7. Mesures de seguretat

Educant en Positiu, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals, a fi d’evitar la seva pèrdua, alteració i accés.

8. Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat sobre la Política de Privacitat, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Educant en Positiu, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment per rebre comunicacions comercials a través de l’correu electrònic o una altra via de comunicació electrònica equivalent.